Raporlanabilir Ücret Artış Platformu: SAP Ücret ve Prim Yönetim Sistemi 

SAP Ücret ve Prim Yönetim Sistemi, yıllık personel zamlarının piyasa dengesine uygun bir biçimde belirlenmesini ve yöneticiler tarafından interaktif olarak takip edilerek yönetilmesini sağlar. Uygulama artış yükünü otomatik olarak hesaplayarak manuel operasyon iş yükünü minimuma indirmeyi hedeflemektedir.

Çözümümüz SAP ile %100 entegre olarak çalışmaktadır.

SAP Ücret ve Prim Yönetim Sistemi Avantajları 

  • Ücret artış oranı otomatik olarak hesaplanır.
  • Ücretlendirme matrisi sistem üzerinden girilebilir.
  • Bütçe aşımı sorununu ortadan kalkar.
  • Manuel operasyon iş yükünü minimuma indirir.
  • Yöneticiler interaktif olarak ücret formlarını takip edebilir ve yönetebilir.
  • Unvan ve pozisyon bazlı filtreleme özelliği ile bilgiye erişimi kolaylaştırır.
  • İK Hiyerarşisine uygun gerçekleştirilen onay süreci, ücret yönetimini objektif  bir temele oturtur.
  • SAP Kariyer Gelişim Sistemiyle entegre olarak personelin Kariyer puanına göre ücret skalası belirlenebilir.
  • Artış öncesi ve sonrası ücret dağılımları sistem üzerinden karşılaştırılabilir.