SAP Organizasyon Şeması çözümü, firmalarıİnsan Kaynakları departmanı tarafından yaygın bir şekilde kullanılan MDP Group çözümüdür. Firmaların organizasyon yapılarını farklı formatlarda görselleştirmesine olanak sağlayan çözüm, işletmelerin çalışan kadrosunu alt-üst ilişkisi çerçevesinde listeleyerek kümül veya departman bazlı şemalar oluşturmasına olanak sağlar. Kullanıcılar firma ve alt departman bazlı kırılımları seçtikten sonra şemanın ilk hali oluşturulmuş olur. Şema şirketin en üst kademesinden en alta açılacak şekilde oluşturulabilir. Şirket çalışanları İK hiyerarşisine uygun olarak bu kademelere yerleştirilirler. 

 

Kişi Kartları Oluşturun

Firmalar, şirket çalışanlarınıözlük ve geçmiş bilgilerini içeren kişi kartlarını SAP Organizasyon Şeması üzerinden oluşturabilir, gerektiğinde kolayca görüntüleyebilirler. Uygulama içerisinde yer alan arama çubuğu ile şema içerisinde yer alan bir personele doğrudan ulaşılabileceği gibi ilgili pozisyon ve bağlı olduğu departman zincir halinde görüntülenebilir. 

İlgili çalışana bağlı sekreter ve danışman gibi şemaya konu olmayan çalışanlar, pop-up olarak görüntülenebilmektedir. Kişi kartında yer alan ilgili çalışanın bulunduğu mevki ve bağlı olduğu departman kutu içerisinde belirtilir. İlgili kişiye doğrudan ve dolaylı olarak bağlı olan kişi sayısı ise kutunun alt kısmında yer alır. 

Şirket içerisinde personel açığı bulunan veya doldurulan pozisyonlar şema içerisinde farklı renklerle gösterilebilmektedir. Uygulamanın bu özelliği personel ihtiyacı bulunan departmanları kolayca tespit edebilmenizi ve doldurulan pozisyonlar için eleman arayışınızı sonlandırmanızı sağlar. 

 

SAP Sistemi ile Tam Entegrasyon 

SAP ile tam uyumlu çalışan SAP Organizasyon Şeması çözümü, farklı bir server/entegratöre ihtiyaç duymadan verilerinizi anlık olarak SAP sistemine kaydeder. Personel özlük bilgileri gibi kritik bilgiler SAP sistemi dışına çıkmadan işlendiği için kullanıcılar herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmazlar.

Uygulamanın açık kaynak kod yapısı ile geliştirilmesi, şirket bazlı gelişmelerin aktarımını hızlandırır ve gerekli güncellemelerin kişi ve kurumlardan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Uygulamanın sahip olduğu kullanıcı dostu arayüz sayesinde görsel unsurları kullanarak (logo, tema, resim vb.) organizasyon şemalarınızda firmanıza özgü bir görünüm oluşturabilirsiniz.