Kariyer Gelişim Sistemi, belirli periyodlarla toplanan Yetenek Komitelerinin değerlendirme süreçlerini optimize eden MDP Group çözümüdür. 

İnsan Kaynakları departmanı tarafından oluşturulan komiteler, çalışanların performanslarını genellikle iki aşamalı olarak değerlendirerek belirli statülere yerleştirilirler. Kariyer Gelişim Sistemi, bu değerlendirme sürecini mobil destekli web ortama taşıyan bir uygulamadır. 

Kariyer Gelişim Sisteminin Özellikleri

Yetenek Komitesi Planlama 

Çalışan performanslarını değerlendiren yetenek komitesi sistem üzerinden planlanabilmektedir. İnsan Kaynakları yetkilileri, komitelerde yer alacak kişileri ve komite sorumlularını belirledikten sonra sistemde yer alan komite adı, komite tarihi, ve katılımcılar bölümünü doldurarak komite sürecini planlar. Komite takvimi, sorumlulara ve katılımcılara mail yoluyla sistem üzerinden otomatik olarak bildirilir. 

Değerlendirme Matrisi 

Değerlendirme matrisi, firma çalışanlarının performanslarına uygun olarak sınıflandırmasını sağlayan bir çeşit tablodur. Komitenin değerlendirdiği periyotta en düşük performansı gösteren çalışanlar gelişmesi gerek” veya değişmesi gerek” kutucuğuna yerleştirilir. İncelenen periyodu yüksek verim ile tamamlayan ve üst mevkide çalışmaya hazır olan personeller ise terfiye hazır” veya orta/uzun vadede terfi edilebilir” bölümüne yerleştirilirler. Matriste yer alan statüler özelleştirilebilir ve firmanın talebine uygun olarak değiştirilebilir. Matrisin nihai hali, tüm değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından oluşmaktadır.  

Tanıtım Kartı 

Kariyer Gelişim Sistemine giriş yapan değerlendiriciler, kendilerine doğrudan veya dolaylı olarak bağlı çalışanlara (kesikli bağlı ve rapor veriyor dahil) ait tanıtım kartını görüntüleyebilmelidir. Tanım kartları; doğum tarihi, medeni durum, eğitim bilgileri, profesyonel deneyim süreskki ve deneyim sahibi olunan yerler gibi personele ait bilgileri içerir. Temsili bir tanım kartı örneği aşağıda yer almaktadır. Değerlendiriciler, personelin önceki komite dönemlerinde aldıkları performans değerlendirmelerini de tanıtım kartlarında görüntüleyebilmektedirler. Tanıtım kartlarıçalışanların yıllara göre performans karşılaştırmalarının yapılmasına da olanak sağlar. 

Hazırlık Soruları 

Değerlendirme sayfasına geçmeden önce, ilgili değerlendiricilere ön hazırlık kapsamında bazı soru örnekleri gösterilir. Bu sayfa içerisinde değerlendirdiği kişi bazında notlar alabildiği bir ekran tasarlanmıştır. Her değerlendirme döneminde bu sorularda değişiklik yapılabilmektedir. 

Ön Değerlendirme Formu 

Uygulama içerisinde, çalışan performanslarının incelendiğön değerlendirme sorularının yer aldığı bir ekran bulunur. Değerlendiriciler, hazırlık sorularının ardından bu ekrana yönlendirilirler. Ön değerlendirme formunun soruları ve cevapları İnsan Kaynakları departmanı tarafından özelleştirilebilmektedir. Bu form öncelikli olarak personelin bağlı olduğu departman yöneticisi tarafından değerlendirilir. Sistem, departman yöneticisinin verdiği yanıtlara göre bir ön değerlendirme sonucunu hesaplar. Personel, ön değerlendirme sonucuna göre değerlendirme matrisinde bir bölüme yerleştirilir. 

Değerlendirme Ekranı 

Ön değerlendirme sonucundan gelen veriler, değerlendirme ekranında bulunan tabloya aktarılır. Bu tabloda çalışanın Adı Soyadı, Pozisyonu, ön değerlendirme sonucu bulunur. Tablonun bu alanları değiştirilemez olarak ayarlanmıştır. Tabloda bu alanların yan sütununa Nihai Yönetici Değerlendirmesi alanı eklenmiştir. Bu alan çalışanın bağlı olduğu yönetici tarafından seçilebilmektedir. 

Ekranda yer alan matrisi görüntüle” seçeneğine tıklandığında ise matrisin güncel hali Nihai Yönetici Değerlendirmesi bölümüne uygun olarak kullanıcının karşısına çıkmaktadır.

Eğer nihai değerlendirme orta uzun vadede terfiye hazır veya terfiye hazır ise alanıyla ilgili görevler ya da başka alanlarda uygun olduğu görev alanı doldurulması için uyarı çıkacaktır. 

Komite Değerlendirme İşlemleri 

Nihai Yönetici değerlendirmesinin ardından komite değerlendirmesine geçilir. Yetenek komiteleri genellikle yönetici bazlı çalışır fakat objektif değerlendirme sonucuna ulaşmak için ikinci aşama iş ortakları ile gerçekleştirilir. Departmanın iş ortaklarının da yer aldığı komitede, çalışanın diğer departmanlarla yapılan çalışmalardaki performansı değerlendirilir. 

Komite Açıklamaları ve Notları üç farklı değerlendirme başlığı altındadır: Komite Yorumları, Güçlü Yanları ve Gelişime Açık YanlarıÖn komitelerde alınan notlara ek olarak, iş kolu komitesinde de eklemeler yapılabilmelidir. 

Komite değerlendirmesinin ardından, çalışanların değerlendirme matrisindeki nihai yeri belirlenmiş olur. Tüm sonuçlar İnsan Kaynakları departmanı tarafından raporlanır. Firmaların yıllıücret artışı dönemlerinde bu raporlardan faydalanarak zam ve prim dağıtımı yapılabilmektedir. Kariyer Gelişim Sistemi,SAP Ücret ve Prim Sistemiile tam uyumlu çalışır. Kariyer Gelişim Sisteminde yer alan performans değerlendirmeleri SAP Ücret ve Prim Yönetimi Sistemine otomatik olarak aktarılabilmektedir.